Responsive image

7 กันยายน 2562 สวนรุกขชาติโป่งสลี
วันที่ลงข่าว: วันเสาร์ 07 กันยายน 2019

7 กันยายน 2562 สวนรุกขชาติโป่งสลี จัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่ สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ กับโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 38 คน ครูผู้ควบคุม จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 39 คน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th