Responsive image

28 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดําริ บ้านห้วยหญ้าไซ
วันที่ลงข่าว: วันจันทร์ 30 กันยายน 2019

28 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดําริ บ้านห้วยหญ้าไซ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ให้การต้อนรับ นายวิทยา ไพศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการภาคเหนือ นางสาวจิราภรณ์ วรรธนบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและคณะ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการฯโดยเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รับฟังการบรรยายสรุป บำรุงต้นไม้ที่องคมนตรีปลูก เยี่ยมชมต้นไม้ทรงปลูก จำนวน 2 ต้น และให้ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติงาน โดยมีนายสมเกียรติ ยอดมาลี ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ร่วมด้วย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th