Responsive image

28 มกราคม 2563 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 28 มกราคม 2020

28 มกราคม 2563 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ร่วมกับ สถานีควบคุมไฟป่าขุนแจ และศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย จัดโครงการเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา แนวทางการปฏิบัติงานของเครือข่าย การวางแผนการปฏิบัติงาน และการประสานงานระหว่างเครือข่าย มาตรการและนโยบายสู่การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทบทวนการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่าในการปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการหมู่บ้านห้วยชมภู ม.11 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ผู้เข้าร่วมเสวนา จำนวน 22 เครือข่าย ทั้งหมด 100 คน โดยมี นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเสียงป่าเป้า เป็นประธาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th