Responsive image

17 มีนาคม 2563 นายกมลไชย​ คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 17 มีนาคม 2020

17 มีนาคม 2563 นายกมลไชย​ คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้เดินทางมาเยี่ยมและติดตาม​การปฏิบัติ​งาน​ของเจ้าหน้าที่​สถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้าง และมอบแนวทาง​-ให้คำแนะนํา​การปฏิบัติ​งาน​ การลาดตระเวน การควบ​คุม​ไฟป่า​ การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ ฯลฯ พร้อมได้มอบเสบียงอาหาร​ เพื่อเป็นขวัญ​กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่​สถานี​ฯ

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th