Responsive image

26 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม
วันที่ลงข่าว: วันอาทิตย์ 26 กรกฎาคม 2020

26 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม ได้ต้อนรับนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ,นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15, นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติและคณะติดตาม ได้ตรวจติดตามการปฎิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จังหวัดพะเยา โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ปืม ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th