Responsive image

27 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 27 ตุลาคม 2020

27 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) บ้านดงนคร หมู่ 10 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในตำบลธารทอง และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน - เวลา 9.30 น. เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาอนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th