Responsive image

6 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 06 มกราคม 2021

6 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา, โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา, โครงสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านธารทอง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย,โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ คณะองคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ )ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2564 ได้มอบถุงพระราชทานและเสื้อกันหนาวเด็ก ให้แก่ 4 โครงการดังนี้ 1.โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา จำนวน 120 ถุง และเสื้อกันหนาวเด็ก จำนวน 594 คน 2.โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน 90 ถุง และเสื้อกันหนาวเด็ก จำนวน 81 คน 3.โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านธารทอง จำนวน 147 ถุง และเสื้อกันหนาวเด็ก จำนวน 411 คน 4.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จำนวน 47 ถุง และกันหนาวเด็ก จำนวน 8 คน จากนั้นได้รับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ของราษฎรในพื้นที่โครงการ

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th