Responsive image


กำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรณนะ ครั้งที่ 1 (การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) และครั้งที่ 2 (การสอบสัมภาษณ์)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 23 มิถุนายน 2020

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th