Responsive image


ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ)
วันที่ลงข่าว: วันอังคาร 20 กันยายน 2022 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th