Responsive image


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อาคารบริการนักท่องเที่ยว (รหัส IVR004N) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว: วันศุกร์ 13 มกราคม 2023 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th