Responsive image


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 10 รายการ ของสถานีเพราะเลี้ยงสัตว์ป่าแม้จัน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รอบ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว: วันพุธ 25 มกราคม 2023 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th