Responsive image


30 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.นายกิติ จุ่งดิลก หัวหน้าศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 1

30 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.นายกิติ จุ่งดิลก หัวหน้าศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 1 และนายบัณฑิต วุฒินนท์ชัย หัวหน้าศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 2 พร้อมคณะผู้ติดตาม ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ห้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่าแหน่ง ม.3 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยมี คณะกรรมการ สสอ.ของหมู่บ้าน และ นายทรงพล โพนทา หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ห้อม เป็นผู้นำตรวจเยี่ยมและนำเสนอผลการดำเนินงาน

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th