Responsive image


3 กันยายน 2565 เวลา 14.15 นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง

3 กันยายน 2565 เวลา 14.15 นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ร่วมให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง โดยได้เน้นย้ำนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง (น้ำตกปูแกง) ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th