Responsive image


5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีสมโภสผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศสนิกชน เข้าร่วมพิธี ณ วัดพระแก้ว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม
  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th