Responsive image


ข่าว 3 มิติ "จ.เชียงราย ประกาศ 60 วันอันตราย ห้ามเผาในที่โล่ง แก้ปัญหาไฟป่า-หมอกควัน"


 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
 775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 โทรศัพท์: 053-711402 โทรสาร: 053-711961
 E-mail: dnp15@dnp.mail.go.th