5 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 5 สปป. 3 ร่วมกันตรวจสอบเรื่องการลักลอบล่าสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทตะกวดและเก้ง บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีชาวบ้านจำนวน 1 ราย มีพฤติกรรมเข้าป่าล่าสัตว์เป็นประจำ จากการตรวจสอบโดยมีนายไว้ทย์ บุญค้ำ ผู้ใหญ่บ้านสบห้วย ได้ให้ถ้อยคำว่าชาวบ้านรายนั้น ได้ย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้ว โดยไม่ทราบที่อยู่ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่จึงให้คำแนะนำกับ ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้เข้าป่าล่าสัตว์


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 33 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th