5 กันยายน 2566 นายนพพร ประทุ่มเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง นายอายุวัฒก์ แพอ่อน ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวงและ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ประชุมชี้แจงเรื่อง การจัดระเบียบและการรับบริการนักท่องเที่ยว พร้อมกฎระเบียบในการเดินทางระยะไกล ดอยหลวง-ดอยหนอกให้แก่ คณะลูกหาบ ต.บ้านตุ่น ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา และประธานคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลบ้านสางเพื่อให้เกิดความเข้าใจและดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสวนสุขภาพ ทต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 363 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th