5 กันยายน 2566 นายอายุวัฒก์ แพอ่อน และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สรวย เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการวาวี ถนนดอกไม้งาม” โดยมี นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีนายปกรณ์เกียรติ พิสัยเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี เป็นผู้กล่าวรายงาน ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลวาวี ตลาดล้านเมือง และธนาคารออมสิน ภาค 9 หน่วยงานภาครัฐ เอกชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดทำ “โครงการวาวี ถนนดอกไม้งาม” ขึ้น โดยมีการปลูกต้นเหลืองเชียงราย ??บริเวณสองข้างทางในพื้นที่หมู่บ้านแสนเจริญ บ้านดอยล้านและบ้านดอยช้าง จำนวน 3,000 ต้น เป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร ? มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลวาวี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ อันเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านแสนเจริญ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 23 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th