6 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 212 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th