6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่ผู้เข้าอบรมโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารประชาร่วมใจ บ้านสันปอแตง หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีราษฎร บ้านสันปอแตงเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 50 คน


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 219 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th