7 กันยายน 2566 สถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้างออกประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของชุมชน/เครือข่ายฯ ในท้องที่ ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการควบคุมไฟป่า เพื่อนำไปวางแผนการปฏิบัติงานของสถานีฯ ในปี พ.ศ.2567


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 24 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th