8 กันยายน 2566 นายพิทยา สะศรีสังข์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) นายกมล แฝงบุบผา ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเสนาเพื่อปรึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและหาทางออกปัญหาที่ดินทำกินบ้านย่านำ โดยมีนายจิตรกร คูสินไทย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอแม่สรวย เป็นประธาน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านย่านำ ม.16 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 282 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th