8 กันยายน 2566 นายพิทยา สะศรีสังข์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) นายอายุวัฒก์ แพอ่อน หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเสวนา เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินบ้านย่านำ ในวันที่ 8 ก.ย 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านย่านำ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งจัดโดยสมาคมลาหู่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี ปลัดอำเภอแม่สรวย ตัวแทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 รองปลัดอบต.วาวี สมาคมลาหู่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ใหญ่บ้านย่านำ และราษฎรในพื้นที่ เข้าร่วมเสวนา โดยการเสวนา กล่าวถึงสิทธิในที่ดินทำกินทั้งในพื้นที่อุทยานฯ พื้นที่ปาสงวน และพื้นที่แปลงปลูกป่าเดิมของหน่วยจัดการต้นน้ำ ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ราษฎรเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินทำกิน ภายใต้กฎหมายและระเบียบ พร้อมทั้งวางแผนการพัฒนาที่ดินทำกินของราษฎรในอนาคตต่อไปร่วมกัน


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 311 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th