10 กันยายน 2566 นายพิทยา สะศรีสังข์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) นายกมล แฝงบุบผา ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) และคณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการฯ ให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง และคณะ ในการตรวจเยี่ยม ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดสวัสดิการหน่วยงานภายในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 406 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th