15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะ เพื่อรายงานสรุปข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ต่อมา เวลา 14.00 – 16.30 น. ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาในพื้นที่อำเภอแม่สาย ณ อาคารศูนย์บริหารเบ็ดเสร็จด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 191 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th