22 เมษายน 2566 ว่าที่ ร.ต.ธนัทพัชร์ ประสมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้ตรวจติดตามสถานการณ์ไฟไหม้บริเวณป่าไคร้ในพื้นที่เขตห้ามล่า สัตว์ป่าหนองเล็งทราย ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ที่ยังคงมีการไหม้อย่างต่อเนื่องและขยายวงกว้าง พร้อมกันนี้มี นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ ได้ร่วมรับฟังการสรุปประเด็นสถานการณ์ไฟไหม้ป่า และร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานในการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 260 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th