25 เมษายน 2566 ตามที่ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทราย ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 ซึ่งบริเวณถูกไฟไหม้เป็นป่าไคร้ มีลักษณะเป็นป่าพรุน้ำจืด มีการเลี้ยงปศุสัตว์ เพราะพื้นที่เดิมก่อนประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (วันที่7กุมภาพันธ์ 2540)ได้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน พื้นที่ 5663 ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทรายมีพื้นที่ทั้งหมด 4,003ไร่ พื้นที่เสียหายจากไฟไหม้จำนวน 120ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการควบคุมให้อยู่ในแนวกันไฟ โดยมีแผนดำเนินการดังนี้ 1)ขุดร่องเพื่อแนวกันไฟ กว้าง1เมตร ลึก1เมตร เป็นระยะทางทั้งสิ้น1970เมตร ดำเนินการไปแล้ว 620เมตร โดยใช้รถแบ็คโฮ 2)สูบน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เพื่อเพิ่มความชื้นโดยให้คนขุดเปิดร่องขนาดเล็กเพื่อให้น้ำไหลเข้าไปเพิ่มความชุ่มชื่นทั่วพื้นที่ โดยใช้เครื่องสูบน้ำ จากโครงการชลประทาน 1 เครื่อง ปภ. 2 เครื่อง อบจ.พะเยา 1 เครื่อง เทศบาลตําบลแม่ใจ 1 เครื่อง เทศบาลป่าแฝก 1 เครื่อง เทศบาลศรีถ้อย 1 เครื่อง รวม7เครื่อง 3)ขุดบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง 4*4เมตรกลางพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำ หากเกิดไฟไหม้เรือนยอดสามารถสูบดับไฟจากกลางพื้นที่ได้ 4)จัดชุดลาดตระเวน (ขณะนี้สนธิกำลังจากภารกิจอนุรักษ์สัตว์ป่า อุทยานฯ ไฟป่า รวมทั้งสิ้น 90 นาย ร่วมกับฝ่ายปกครอง และประชาชนในพื้นที่ เพื่อปฏิบัติการควบคุมไฟป่า ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าสามารถควบคุมไฟป่าให้อยู่ในแนวกันไฟได้ภายในวันที่26 เมษายน(ขุดร่องทำแนวกันไฟและสูบน้ำเข้าแนวแล้วเสร็จ) และจะสูบน้ำเข้าในพื้นที่บริเวณไฟไหม้เพื่อดับไฟจนกว่าจะมีความชื้นทั่วถึง


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 282 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th