25 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสิทธิ ดอนชัย หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่าน และประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 57 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนัทพัชร์ ประสมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม รักษาพันธุ์สัตว์ดอยผาช้าง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบในร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 306 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th