24 เมษายน 2567 นายประวัติ คำหล่อ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้างพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีฯ ออกติดตามการปฏิบัติงานของจุดเฝ้าระวังไฟป่า และปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ท้องที่ ต.ธารทอง ต.ทรายขาว ต.สันมะเค็ด ต.เวียงห้าว และ ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 96 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th