3 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น.ว่าที่ร้อยตรีธนัทพัชร์ ประสมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่าและติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยอินทรีย์ ร่วมกับพระอาจารย์วิบูลย์ ธมมเตโช ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการทำงานร่วมกับเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า และมอบยาเวชภัณฑ์ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง น้ำดื่ม แก่เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยอินทรีย์


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 57 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th