8 พฤษภาคม 2567 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟแม่ปืม ออกติดตามการปฏิบัติงานของจุดเฝ้าระวังไฟป่า และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำนะนำในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ท้องที่ ต.แม่สรวย, ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 72 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th