29 พฤษภาคม 2567 หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ส้าน ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) ให้การต้อนรับผู้ตรวจสอบภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยลงพื้นที่ตรวจติดตามงานจุดเฝ้าระวังไฟป่าฯของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) ที่ ชร.9 บ้านห้วยส้านพลับพลา ม.5 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ส้าน ทั้งนี้ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่และตอบข้อชักถามเพิ่มเติม รวมทั้งรับฟังข้อแนะนำการปฏิบัติงานของโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันฯ ประจำปี 2567 ผลการติดตามงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 92 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th