31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 โดยมีนายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน คณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก คณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยสัก ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยสัก และประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณวนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 2 ไร่


รูปภาพเพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 110 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th