ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15 เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ICT  
จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวส - ป.ตรี เปิดรับสมัครบัดนี้เป็นต้นไป – 19 เมษายน 2566
ด้วยศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ICT ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ในปีงบประมาณ 2566 ตามตำแหน่งดังนี้
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ICT  จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. วิเคราะห์ ออกแบบระบบฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายของหน่วยงาน
3. จัดทำ ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์และเว็บเพจของหน่วยงาน
4. ให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
5. จัดทำสิ่งพิมพ์ เอกสาร เกี่ยวกับการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
6. ทำหน้าที่ถ่ายภาพ เพื่อประกอบการจัดทำสื่อและสิ่งพิมพ์
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถเขียนใบสมัครออนไลน์ หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) เว้นวันหยุดราชการ
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
วันเวลา สอบเพื่อคัดเลือก
วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม
โทร 053-711-402 ต่อ 206

ใบสมัคร -->> https://drive.google.com/file/d/1xta40WiwXaCZ4sVuko2f2f3hNM4octoU/view?usp=share_link
หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ -->> https://forms.gle/T6vBmuJHkr94gPab7


ไฟล์เพิ่มเติม

เปิดอ่านจำนวน 164 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th
  • 2023 © All Rights Reserved.
  • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
  • |
  • BY AdminICT