ชมบรรยากาศความงดงามของธรรมชาติ พักผ่อนหย่อนใจ ดูนกอพยพและนกพื้นถิ่นกว่าร้อยชนิด "ทะเลสาปเชียงแสน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย"


เปิดอ่านจำนวน 620 ครั้ง

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th