ข่าวกิจกรรม

18 เมษายน 2566 อุทยานแห่งชาติดอยหลวงวลา 09.00 น. ออกตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) พร้อมออกลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ บริเวณบริเวณหลังอ่างเก็บน้ำปางซาง ท้องที่ บ.ปางซาง ม.11 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ตรวจพบการกระทำผิด จำนวน 1 ราย พร้อมของกลาง ไม้สัก จำนวน 13 ท่อน ปริมาตร 0.45 ลบ.ม. โดยได้กล่าวหาความผิดตามมาตรา 19(2) และมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 11 และมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. ป่าไม้พุทธศักราช 2484 ทั้งนี้ได้นำความไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ พงส.สภ.แม่สรวย จ.เชียงราย ตาม ปจว.ข้อ 8 คดีอาญาที่ 178/66 ยึดทรัพย์ที่ 71/66 ลว.18 เม.ย. 2566

เปิดอ่านจำนวน 76 ครั้ง

6 เมษายน 2566เวลา 17.00 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาการ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้ นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดับไฟป่า ต่อจากนั้น เป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่หน่วยงานในสังกัด ท้องที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ผู้อำนวยการส่วน พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ และหัวหน้าหน่วยงานที่มีที่ตั้งในพื้นที่ร่วมประชุม พร้อมจัดประชุมออนไลน์ทางไกล (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งในการประชุม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวงได้รายงานผลการดำเนินงานและสถานการณ์ไฟป่า และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้ให้ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติไฟป่าหมอกควันและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้ง 8 ศูนย์ รายงานสถานการณ์ไฟป่า สาเหตุ และปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ ทั้งนี้ ประธานได้กล่าวถึงความห่วงใยจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการปฏิบัติภารกิจขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง สามารถ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลัก ให้เฝ้าระวังพื้นที่ที่ยังไม่เกิดไฟป่าเผาไหม้พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลแนวกันไฟเพื่อสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่เสนอแนะมานั้น ทางประธานจะนำไปเสนออธิบดีฯ เพื่อหาทางแก้ไขในลำดับถัดไป

เปิดอ่านจำนวน 84 ครั้ง

5 เมษายน 2566 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สลอง นำโดยนายอานนท์ เชื้อไพบูลย์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สลอง,เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ,เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูฯประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.6 (แม่คำ-แม่สลอง) ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน 5 แปลง บริเวณพื้นที่แปลงปลูก ปี พ.ศ. 2549 บ้านอาโย๊ะใหม่ หมู่ 7 ต.แม่สลองใน ตามหนังสือร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย ทั้งหมด 5 แปลง ดังนี้ แปลงที่ 1 จำนวน เนื้อที่ 3-2-19 ไร่ ตรวจพบการบุกรุกใช้ประโยชน์ปลูกต้นชา ประมาณ 3,500 ต้น แปลงที่ 2 จำนวน เนื้อที่ 4-0-95 ไร่ ตรวจพบการบุกรุกใช้ประโยชน์ปลูกต้นกาแฟ ประมาณ 4,000 ต้น แปลงที่ 3 จำนวน เนื้อที่ 30-3-05 ไร่ ตรวจพบการบุกรุกใช้ประโยชน์ปลูกต้นชา ประมาณ 15,000 ต้น แปลงที่ 4 จำนวน เนื้อที่ 10-2-03 ไร่ ตรวจพบการบุกรุกใช้ประโยชน์โดยมีการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก แปลงที่ 5 จำนวน เนื้อที่ 5-3-05 ไร่ ตรวจพบการบุกรุกใช้ประโยชน์ปลูกต้นชา ประมาณ 5,250 ต้น

เปิดอ่านจำนวน 73 ครั้ง

5 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ได้เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าแรงสูงลัดวงจร ทำให้เกิดไฟไหม้กอไผ่บริเวณบ้านผาบือ ดอยตุง ก่อนไฟไหม้กระจายเป็นบริเวณกว้าง นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สั่งการให้หน่วยดับไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกันบูรณาการดับไฟป่ากับหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เจ้าหน้าที่ทหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จนกระทั้ง เวลา 04.00 น.สามารถควบคุมไฟได้ดับสนิท โดยในวันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายชุติเดช กมนณชนุตม์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ผู้บริหารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าดอยตุง และได้ชื่นชมทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันดับไฟป่าที่เกิดขึ้น จนดับสนิท โดยเน้นย้ำถึงเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

เปิดอ่านจำนวน 75 ครั้ง

4 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)ร่วมกับ จ.เชียงราย เปิดยุทธการเคาะประตู จับเข่าคุยชาวบ้าน แก้ปัญหาไฟป่าโดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน นายจิรัฏฐ์ กัมพลานนท์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้แทน มณฑลทหารบก ที่ 37 นายก อบต.ป่าหุ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านปางเกาะทราย อีกทั้งผู้บริหาร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมวางแผนดับไฟป่า ณ ศูนย์ประสานงานป้องกันและดับไฟป่า อุทยานแห่งชาติดอยหลวง บริเวณวัดปางเกาะทราย ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันสอดส่องและเป็นหูเป็นตา พร้อมแจ้งเบาะแสคนเผาป่า ซึ่งหากสามารถจับกุมดำเนินคดีได้ จะให้รางวัลผู้แจ้งเบาะแส 5,000 บาท และได้ปล่อยแถวกองกำลังผสม จำนวน 100 ราย เพื่อปฏิบัติการยุทธการเคาะประตูบ้าน จับเข่าคุยชาวบ้าน แก้ปัญหาไฟป่า ในพื้นที่ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน โดยได้สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับชาวบ้าน ให้ตระหนักถึงอันตรายและภัยจากไฟป่า ทั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบาย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เปิดอ่านจำนวน 81 ครั้งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th