ข่าวกิจกรรม

3 เมษายน 2566 หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา/เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา/เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) บ้านแม่วังช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา/เครือข่ายเฝ้าระวัง ลาดตระเวนและดับไฟป่า จังหวัดพะเยา บ้านร่องหาด หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์และเก็บเชื้อเพลิงจากป่า ภายใต้ การบริหารจัดการเชื้อเพลิง ‘ชิงเก็บ ลดเผา’ ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา ณ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนัทพัชร์ ประสมทรัพย์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้กล่าวรายงาน นายชูเกียรติ เสมอเชื้อ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอจุน(แทนนายอำเภอจุน) ประธานเปิดงาน

เปิดอ่านจำนวน 86 ครั้ง

2 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ปูกา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย ผู้แทนสจป.ที่ 2 (เชียงราย) กอ.รมน. ผู้แทน มทบ. ที่ 37 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวาวี แม่สรวย และป่าแดด อีกทั้งผู้บริหารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมวางแผนดับไฟป่าของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า จ.เชียงราย ณ war room อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ) โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบนโยบายให้ให้ดำเนินการดับไฟป่าและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้พี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงราย และได้ปล่อยแถวกองกำลังผสม จำนวน 110 ราย เพื่อปฏิบัติการยุทธการเคาะประตูบ้าน จับเข่าคุยชาวบ้าน แก้ปัญหาไฟป่า ในพื้นที่ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย โดยได้ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับชาวบ้าน ให้ตระหนักถึงอันตรายและภัยจากไฟป่า ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม

เปิดอ่านจำนวน 83 ครั้ง

1 เมษายน 2566 เวลาประมาณ​ 16.00 น.​นายบัณฑิต​ วุฒินนท์​ชัย​ หัวหน้าศูนย์​จัดการต้นน้ำ​ที่​ 2 (ตัวแทนสำนักบริหารฯที่​15 (เชียงราย)), หน่วยจัดการ​ต้นน้ำ​ดอยตุง​ให้การต้อนรับ​นายพุฒิ​พงศ์​ ศิริมาตย์ ​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัดเชียงราย ​และนายสมเกียรติ​ ปูกา​ ผู้อำนวยการ​สำนักงานทรัพยา​ธรรมชาติ​และ​สิ่งแวดล้อม​จังหวัด​เชียงราย​ พร้อมคณะในการเข้าเยี่ยม​อาการ​ พร้อมมอบกระเช้าให้ผู้​ป่วย​ ณ​ รพ.แม่จันจากการได้รับบาดเจ็บ​ในการปฏิบัติ​งาน​ดับไฟป่า​จำนวน​ 3 นาย​ ​มีนายธนดล​ ​เวียงนนท์​ พนักงานราชการ​ ประจำหน่วยฯต้นน้ำดอยตุง, นายอาทู​ มาเยอะกู​ ปฏิบัติ​งานประจำสถานีฯไฟป่าแม่สลอง, นายยาปือ​ เขียวค่อง ราษฎร​อาสา​ ต.ป่าตึง​ อ.แม่จัน จ.เชียงราย​ พร้อมทั้งกล่าวชื่นชม​ ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่​ ผู้​ป่วยให้หายเร็ว​ไว

เปิดอ่านจำนวน 86 ครั้ง

30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบันทม สมสุวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูซาง พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม" โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย - ลาว ระหว่างบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กับบ้านปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน และราษฎรทั้งสองประเทศ นำโดยนายกิตติชัยดรุณ นายอำเภอภูซาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น กับนายบุญจัน เสดจำปา รองเจ้าเมืองคอบ แขวงไซยะบุลี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนเมืองคอบ ภายในกิจกรรม ได้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างประเทศ การแข่งขันกีฬา และร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ ลานโพธิ์บ้านฮวก หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ในการนี้ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูซางได้ขอความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ต่อไป

เปิดอ่านจำนวน 84 ครั้ง

30 มีนาคม 2566 เวลา 10.00–12.00 น. นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายนิพนธ์ จำนงค์สิริศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พ.อ.จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร) นายสมเกียรติ ปูกา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 นายนิกร ศิรโรจนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองเชียงราย ปลัดจังหวัดเชียงราย ผู้แทนจากท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พลังงานจังหวัดเชียงราย เกษตรจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิกระจกเงา สภาลมหายใจภาคเหนือ และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า ภาคเหนือ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จังหวัดเชียงราย) ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) โดยมีการนำเสนอสถานการณ์ สาเหตุ และการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และร่วมเสนอะแนะและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั้งนี้ การประชุมออนไลน์ทางไกล (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

เปิดอ่านจำนวน 71 ครั้ง

30 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่รับผิดชอบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า(เตรียมการ) โดยมี นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 นายวิทยา บัวพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า(เตรียมการ) ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าฯ และหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำหงาว – งาว ให้การต้อนรับและรายงานปัญหาเรื่องไฟป่าและแนวทางการเตรียมฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และชาวบ้านเครือข่าย อส.อส.

เปิดอ่านจำนวน 87 ครั้ง

30 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายชัยวสันต์ เนตรดำรง ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง พร้อมกับหน่วยพิทักษ์ฯ ที่ ดล.4 (สันกลาง) ได้ออกตรวจจุดความร้อน (Hotspot) บริเวณท้องที่ บ.ทุ่งมะฝาง ม.10 ต.ป่าหุ่ง อ.พานจ.เชียงราย ได้สังเกตุเห็นรถจักรยานยนต์จอดอยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำแม่ปอน ท้องที่ บ.ทุ่งมะฝาง ม.10 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงรายจึงทำการดักซุ่ม ขณะเดียวกันพบชายหนึ่งคนเดินออกมาเอารถดังกล่าว คณะเจ้าหน้าที่จึงแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อขอตรวจค้น ชายคนดังกล่าวยินยอมให้ตรวจค้น ขณะตรวจค้นพบซากกบจำนวนหลายตัวพร้อมอาวุธ พร้อมของกลาง ดังนี้ 1.ซากบทูดหรือดขียดแลว จำนวน 58 ซาก หนัก 1.7 กก. 2.อาวุธปืนลูกซองยาว จำนวน 1 กระบอก 3. กระสุน เบอร์ 12 จำนวน 6 นัด 4. มีด จำนวน 1 เล่ม 5. ขวาน จำนวน 1 เล่ม 6. ไฟฉายแบบคาดหัว จำนวน 2 อัน 7. รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ทั้งนี้ ได้นำความไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพงส.สภ.พาน จ.เชียงราย ตาม ปจว.ข้อ 5 เวลา 14.44 น คดีอาญาที่ 159/66ยึดทรัพย์ที่ 65/66 ลว. 30 มี.ค. 2566

เปิดอ่านจำนวน 66 ครั้ง

29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นำโดยนายกิตติพงษ์พรมจักร์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง พร้อมกับหน่วยพิทักษ์ฯ ที่ ดล.3 (ห้วยทราย) ร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่ ออกตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) บริเวณป่าท้องที่ บ.ป่าถ่อน ม.2 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จนกระทั่งเวลาประมาณ14.40 น. มีผู้หวังดีไม่ประสงค์ออกนามแจ้งว่ามีการลักลอบล่าสัตว์ ในเขต อุทยานแห่งชาติดอยหลวง บริเวณท้องที่ บ.ป่าเหียง ม.14 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย คณะเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบพร้อมดักซุ่มตรวจพบชายคนหนึ่งกำลังขับรถออกจากป่าคณะเจ้าหน้าที่จึงแสดงตนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นตามกฎหมายตรวจพบซากสัตว์จำนวนหลายชนิดพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ดักสัตว์ พร้อมของกลาง ดังนี้ 1.ซากนกกระจาบปีกอ่อนสีน้ำตาล 26 ซาก 2.ซากนกกระจิบธรรมดา 5 ซาก 3.ซากนกโพระดก 1 ซาก 4.ซากตุ่น 1 ซาก 5.ซากหนูท้องขาว 1 ซาก ืื 6.ซากกระแต 1 ซาก 7.ซากค้างคาวอกสีน้ำตาล 1 ซาก 8.ซากนกกินปลีอบเหลือง 2 ซาก 9.ตาข่าย 2 ผืน 10.มีดพร้อมปลอก 2 เล่ม 11.กับดักตุ่น 1 อัน 12.จอบขุดดิน 1 อัน ืื 13.ไฟแช็ค 1 อัน 14.เป้สะพายหลัง 1 ใบ ทั้งนี้ ได้นำความไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพงส.สภ.แม่สรวย จ.เชียงราย ตาม ปจว.ข้อ 6 เวลา 18.30 น คดีอาญาที่ 134/66ยึดทรัพย์ที่ 52/66 ลว. 29 มี.ค. 2566

เปิดอ่านจำนวน 80 ครั้ง

29 มีนาคม 2566 ชุดลาดตระเวนที่ 1 เจ้าหน้าที่สายตรวจ​ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยผาช้าง ได้ออกตรวจลาดตระเวน เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า​ และ ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมาย พ.ร.บ. ป่าไม้ และ พ.ร.บ. สงวนคุ้มครองสัตว์ป่า บริเวณป่าฉลองกรุง ท้องที่ บ้านขุนกำลัง ม.4 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา ผลการปฏิบัติงาน ตรวจพบการกระทำผิด จำนวน 1 ราย พื้นที่เสียหาย 2 ไร่ 2 งาน 29 ตรว. ผู้ต้องหา 1 คน อุปกรณ์การกระทำผิด มีด 1 เล่ม เลื่อยโซ่ยนต์พร้อมบาร์ 1 เครื่อง จึงได้รวบรวมทำบันทึก ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปง จ.พะเยา ตาม ปจว.ข้อที่ 6 ลงวันที่ 29 มี.ค. 2566 เวลา 20.17 น. คดีที่ 136/2566 ยึดทรัพย์ที่ 64/66 ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป

เปิดอ่านจำนวน 77 ครั้งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-711402
โทรสาร : 053-711961

E-mail : dnp15@dnp.mail.go.th